JuliaOpt Optimization related projects in Julia

Julia คืออะไร?

"Julia คือ ภาษาการเขียนโปรแกรมแบบไดนามิก ระดับสูงสำหรับการคำนวณทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูง" ในลักษณะ open source  ซึ่งรองรับระบบปฏิบัติการ Windows  OSX และลินุกซ์  รวมทั้ง syntax ของภาษาอื่นๆจาก library ภายนอก เพื่อช่วยในการประมวลผลการคำนณสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของซอฟแวร์

 

Case study"Computing in Operations Research using Julia"INFORMS Journal on Computing.[PDF].

 

Link : JuliaOpt  Optimization packages for the Julia language.

 

Tags: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer