ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
นายวงศธร ทุมทอง ผู้ประสานงานวารสารฯ
โทรศัพท์: 0-2727-3078 E-mail: orjournal.th@gmail.com

สำนักงานวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240

หรือ

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ (Webmaster)
http://orjournal.org/contact

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer